Descarregues

Articles, llibres.


- Bort; Sofia; Adell, Jesús; Gil, Núria i Monfort, Pau: El mallorquí de la Marina. Dialectologia catalana

-Colomina, Jordi; Pont, Maria José i Salvà, Miquel (1986) : Topònims i malnoms de Tàrbena (la Marina meridional). Actes del 10é col·loqui General de la Societat d'Onomastica; 1r. d'Onomastica valenciana. València, pagines 91-100

Monjo, Mascaró, Joan-Lluís (2005): Canvi i continuïtat toponímica en un terme de repoblació moderna. El cas de Tàrbena (segle XVII). Jornades d'antroponímia i Toponímia (2003-2004) . XVII Jornada d'antroponímia i toponímia , Santa Margalida, 20 de març de 2004.  Universitat de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears, Palma. pagines 221-243. 

-Pinto Baldó, Manuel (2004): Un paseo por sa Solana de Bijouca: desde es Crestall al Cocoll.  Revista Sarrià nº3. Pagines 24-34.

-Pont, Toni: Tàrbena, Prehistòria i Edat Antigua. 

-Signes Pont, Maria Teresa (2009): Trenta anys de democracia a Tàrbena (1979-2004). Revista Sarrià nº3. Pagines 24-34. Fullets.

- Fullet turístic de l'Ajuntament de Tàrbena: "Tàrbena mirador de ses dues Marines