Vídeos.

... pica espart i fes cordell...

Valencians que parlen mallorquí! 


  l'U de Tàrbena (Grup Baladre de Muro)

Tàrbener, Pinet.